Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Biz Kimiz | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Biz Kimiz

İngiliz Kültür Kolejleri; ülkemizde uzun yıllar boyu güvenin odak noktası olmuş yabancı dil okulları ile yabancı dil eğitiminde oluşturduğu köklü birikimi, 2006 yılından itibaren örgün eğitimin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerine de taşıyarak başarıyla uygulayan ulusal bir markadır. 

Çağdaş kurumlarda başarı, bütünün parçaları arasındaki uyumun sonucunda gerçekleşir. Bu düşünceden yola çıkarak İngiliz Kültür Kolejlerinde eğitim ve öğretim süreci; yönetim alanında iyi yetişmiş ve deneyimli bir yönetim kadrosu, her biri alanında uzman öğretmenlerden oluşan elit bir öğretim kadrosu, kurumsal uygulamaların ülke genelinde takip ve kontrolünü sağlayan etkin bir denetim kadrosu tarafından yürütülür ve yönlendirilir. 

İngiliz Kültür Kolejleri; eğitim sistemimizin çağın gerektirdiği nitelikleri taşıması ve sürekli yenileştirilerek çağa uyarlanmasının vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu bilinci ile; sağlıklı, mutlu ve iyi yetişmiş, bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimini tamamlamış, ilgi ve yeteneklerinin farkında, çevresiyle uyumlu, problemlerini çözebilen, kendi kararlarını verebilen ve İngilizce’yi ana dili gibi konuşabilen bireyler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Ön Kayıt Formu