Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Ölçme ve Değerlendirme Birimi | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Temel amacımız, eğitim dönemi süresince düzenlenen eğitim ortamlarının ve gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin etkinlik düzeyini belirlemektir.


Öğrencilerin eğitim sistemimiz içerisindeki düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, veli, öğretmen ve yönetim açısından bir yol belirlememize yardımcı olacak şekilde yorumlanmaktadır.
 

Birim tarafından yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sayesinde, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ölçme-değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması sağlanmaktadır.
 

Okulumuzda, her öğretim yılı başlangıcında, hazırbulunuşluk sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlar yardımıyla, öğrencilerin başladıkları öğretim programına bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır oldukları belirlenmekte ve bu eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 

Dönem başında kurum idaresi ve öğretmenler ile birlikte hareket edilerek sınav takvimi oluşturulmakta, ilgili belge veli ve öğrencilerimizin bilgisine sunulmaktadır. Sınav sonuç bilgileri birim tarafından raporlanmakta, veli ve öğrencilere duyurulmaktadır.
 

En az her ay yapılan deneme sınav sonuçları analiz edilerek eksik konu ve kazanımlar tespit edilmektedir. Bu eksik konu ve kazanımların tespit edilmesi ve eksiklerin giderilmesi konusunda öğrencilerimizle birlikte ekstra çalışmalar yapılmaktadır. Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili yenilikler takip edilerek, gerekli bilgiler öğretmen, öğrenci ve velilere duyurulmaktadır.
Ön Kayıt Formu