Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Sosyal Bilimler | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilgiler ilkokulda 1. Sınıftan 3. Sınıfa kadar hayat bilgisi olarak işlenir. Sosyal Bilgiler öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren bir ders olmasının yanında Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık konularını da içerir.

Sosyal Bilgiler müfredatı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.

Ayrıca;

Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.

Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırır.

Atatürk İlke ve İnkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.

Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.

Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.

Demokratik yaşam kurallarını öğretir.

Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.

İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.

Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğretir.
Ön Kayıt Formu